Полезни връзки

Българска фондова борса – София АД

www.bse-sofia.bg


Комисия за финансов надзор

www.fsc.bg


Централен депозитар АД

www.csd-bg.bg


Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

www.abird.info


Информационна медийна компания за бизнес и финансова информация, използвана от Голд Инвестмънт Груп

www.investor.bg