За инвеститорите

Директорът за връзки с инвеститорите е лицето, което осъществява връзката между управителните органи на дружеството и неговите акционери.

Директор за връзки с инвеститорите

Сергей Стоименов

Адрес: Бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, 1407 София
Тел.: +359 2 962 14 84
E-mail: ir@goldinvestgroup.com

Решение на Комисия за финансов надзор

Решение на КФН

Писмени материали

Покана за редовно ОСА 2018
Писмени материали 29.05.2017
Писмени материали РОСА 01.03.2017
Писмени материали
Писмени материали
Писмени материали
Писмени материали
10.10.2016
08.05.2014
12.12.2011
13.06.2011
18.05.2010
04.01.2010

Решения

Решение от 04.01.2010
Решение от 08.05.2010
Решение от 13.06.2011
Решение от 12.12.2011
Решение от 02.07.2012
Решение от 08.07.2013
Решение от 28.05.2014
Решение от 15.06.2015
Решение от 04.07.2016
Решение от 10.10.2016
Решение от 01.03.2017
Решение от 29.05.2017
Решение от 23.10.2018